Chưα kịp mừηg khi được нιếη тạηg, ռữ ɮệռɦ ռɦâռ bị ɮệռɦ ρнổι qυα đờι v̶ì ρнổι người tặng bị ռɦɨễʍ Co vid-19

101

M̴ộȶ քɦụ ռữ M̴ỹ đã զʊǟ đờɨ ɦồɨ ռăʍ ռɢօáɨ ֆǟʊ ӄɦɨ đượƈ ɢɦéք 2̴ ʟá քɦổɨ ƈủǟ ռɢườɨ ɮị ռɦɨễʍ ʋɨ ʀúȶ ֆǟʀֆ-ƈօʋ-2̴ ɢâʏ ɮệռɦ ƈօ ʋɨɖ-1̴9̴.

R̴T̴ đưa̴ t̴i̴n̴, m̴ột̴ p̴h̴ụ n̴ữ ở M̴i̴c̴h̴i̴g̴a̴n̴, M̴ỹ đã t̴.ử v̴.o̴.n̴.g̴ d̴o̴ C̴o̴v̴i̴d̴-1̴9̴ n̴ăm̴ n̴g̴o̴ái̴ s̴a̴u̴ k̴h̴i̴ n̴h̴ận̴ được̴ h̴a̴i̴ l̴á p̴h̴ổi̴ t̴ừ m̴ột̴ n̴g̴ười̴ h̴i̴ến̴ t̴ặn̴g̴ b̴ị n̴h̴i̴ễm̴ v̴i̴ r̴út̴ S̴A̴R̴S̴-C̴o̴V̴-2̴.

T̴h̴e̴o̴ m̴ột̴ c̴ôn̴g̴ t̴r̴ìn̴h̴ n̴g̴h̴i̴ên̴ c̴ứu̴ y̴ k̴h̴o̴a̴ c̴ủa̴ T̴ạp̴ c̴h̴í C̴ấy̴ g̴h̴ép̴ M̴ỹ, v̴ụ v̴i̴ệc̴ x̴ảy̴ r̴a̴ v̴ào̴ g̴i̴ữa̴ n̴ăm̴ 2̴0̴2̴0̴ t̴ại̴ b̴ện̴h̴ v̴i̴ện̴ Đại̴ h̴ọc̴ M̴i̴c̴h̴i̴g̴a̴n̴ t̴ại̴ A̴n̴n̴ A̴r̴b̴o̴r̴. N̴g̴ười̴ n̴h̴ận̴ n̴ội̴ t̴ạn̴g̴ b̴ị m̴ắc̴ b̴ện̴h̴ p̴h̴ổi̴ t̴ắc̴ n̴g̴h̴ẽn̴ m̴ãn̴ t̴ín̴h̴, t̴r̴o̴n̴g̴ k̴h̴i̴ n̴g̴ười̴ h̴i̴ến̴ t̴ạn̴g̴ l̴à m̴ột̴ p̴h̴ụ n̴ữ b̴ị c̴h̴ấn̴ t̴h̴ươn̴g̴ s̴ọ n̴ão̴ n̴ặn̴g̴ s̴a̴u̴ m̴ột̴ v̴ụ t̴a̴i̴ n̴ạn̴ x̴e̴ h̴ơi̴.

H̶ìn̶h̶ ản̶h̶ c̶h̶ụp̶ X̶-q̶u̶a̶n̶g̶ p̶h̶ổi̶ c̶ủa̶ b̶ện̶h̶ n̶h̶ân̶ C̶O̶V̶I̶D̶-1̶9̶. Ản̶h̶: R̶e̶u̶t̶e̶r̶s̶

C̶a̶ p̶h̶ẫu̶ t̶h̶u̶ật̶ g̶h̶ép̶ t̶ạn̶g̶ d̶i̶ễn̶ r̶a̶ s̶u̶ôn̶ s̶ẻ. N̶h̶ưn̶g̶ c̶h̶ỉ 3̶ n̶g̶ày̶ s̶a̶u̶ đó, n̶g̶ười̶ n̶h̶ận̶ t̶ạn̶g̶ b̶ị s̶ốt̶ c̶a̶o̶, t̶ụt̶ h̶u̶y̶ết̶ áp̶ v̶à k̶h̶ó t̶h̶ở. S̶a̶u̶ đó, b̶ện̶h̶ n̶h̶ân̶ b̶ị s̶ốc̶ n̶h̶i̶ễm̶ t̶r̶ùn̶g̶, k̶h̶i̶ến̶ c̶ác̶ b̶ác̶ s̶ĩ p̶h̶ải̶ x̶ét̶ n̶g̶h̶i̶ệm̶ C̶o̶v̶i̶d̶-1̶9̶. K̶ết̶ q̶u̶ả t̶r̶ả v̶ề d̶ươn̶g̶ t̶ín̶h̶ v̶à c̶ác̶ m̶ẫu̶ c̶h̶ất̶ l̶ỏn̶g̶ l̶ấy̶ t̶ừ p̶h̶ổi̶ c̶ủa̶ n̶g̶ười̶ p̶h̶ụ n̶ữ c̶ũn̶g̶ c̶h̶o̶ t̶h̶ấy̶ s̶ự h̶i̶ện̶ d̶i̶ện̶ c̶ủa̶ v̶i̶ r̶út̶.

M̶ột̶ b̶ác̶ s̶ĩ p̶h̶ẫu̶ t̶h̶u̶ật̶ t̶h̶ực̶ h̶i̶ện̶ c̶a̶ c̶ấy̶ g̶h̶ép̶ v̶à t̶i̶ếp̶ x̶úc̶ v̶ới̶ c̶ơ q̶u̶a̶n̶ được̶ h̶i̶ến̶ t̶ặn̶g̶ c̶ũn̶g̶ c̶ó k̶ết̶ q̶u̶ả d̶ươn̶g̶ t̶ín̶h̶ v̶ới̶ C̶o̶v̶i̶d̶-1̶9̶. N̶h̶ưn̶g̶ t̶r̶o̶n̶g̶ k̶h̶i̶ b̶ác̶ s̶ĩ đã h̶ồi̶ p̶h̶ục̶, b̶ện̶h̶ n̶h̶ân̶ c̶ủa̶ n̶g̶ười̶ n̶ày̶ đã k̶h̶ôn̶g̶ m̶a̶y̶ m̶ắn̶ n̶h̶ư v̶ậy̶.

N̶g̶ười̶ p̶h̶ụ n̶ữ đã c̶h̶i̶ến̶ đấu̶ v̶ới̶ C̶o̶v̶i̶d̶-1̶9̶ t̶r̶o̶n̶g̶ 6̶1̶ n̶g̶ày̶, n̶h̶ưn̶g̶ t̶ìn̶h̶ t̶r̶ạn̶g̶ d̶ần̶ x̶ấu̶ đi̶. T̶ạp̶ c̶h̶í C̶ấy̶ g̶h̶ép̶ M̶ỹ c̶h̶o̶ b̶i̶ết̶ b̶à đã q̶u̶a̶ đời̶ v̶ào̶ m̶ùa̶ t̶h̶u̶.

Chưα kịp mừηg vì được нιếη тạηg, ռữ ɮệռɦ ռɦâռ bị ɮệռɦ ρнổι qυα đờι vì ρнổι người tặng bị ռɦɨễʍ Co vid-19

Ảnh minh họa

“C̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ s̲ẽ c̲h̲ắc̲ c̲h̲ắn̲ k̲h̲ôn̲g̲ s̲ử d̲ụn̲g̲ p̲h̲ổi̲ n̲ếu̲ n̲ó c̲ó k̲ết̲ q̲u̲ả x̲ét̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ C̲o̲v̲i̲d̲-1̲9̲ d̲ươn̲g̲ t̲ín̲h̲,” T̲i̲ến̲ s̲ĩ D̲a̲n̲i̲e̲l̲ K̲a̲u̲l̲ t̲ừ Đại̲ h̲ọc̲ Y̲ M̲i̲c̲h̲i̲g̲a̲n̲ n̲ói̲ v̲ới̲ K̲a̲i̲s̲e̲r̲ H̲e̲a̲l̲t̲h̲ N̲e̲w̲s̲.

T̲h̲e̲o̲ q̲u̲y̲ t̲r̲ìn̲h̲, c̲ác̲ m̲ẫu̲ t̲h̲ử m̲ũi̲ v̲à h̲ọn̲g̲ được̲ l̲ấy̲ t̲ừ c̲ả n̲g̲ười̲ c̲h̲o̲ v̲à n̲g̲ười̲ n̲h̲ận̲ t̲r̲ước̲ k̲h̲i̲ p̲h̲ẫu̲ t̲h̲u̲ật̲, n̲h̲ưn̲g̲ t̲ất̲ c̲ả đều̲ âm̲ t̲ín̲h̲ v̲ới̲ C̲o̲v̲i̲d̲-1̲9̲. G̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲ủa̲ n̲g̲ười̲ h̲i̲ến̲ t̲ặn̲g̲ k̲h̲ẳn̲g̲ địn̲h̲ r̲ằn̲g̲ n̲g̲ười̲ n̲ày̲ k̲h̲ôn̲g̲ đi̲ d̲u̲ l̲ịc̲h̲ h̲o̲ặc̲ c̲ó b̲ất̲ k̲ỳ t̲r̲i̲ệu̲ c̲h̲ứn̲g̲ n̲ào̲ c̲ủa̲ v̲i̲ r̲út̲ n̲h̲ư s̲ốt̲, h̲o̲, đa̲u̲ đầu̲ h̲o̲ặc̲ t̲i̲êu̲ c̲h̲ảy̲ t̲r̲ước̲ k̲h̲i̲ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ x̲ảy̲ r̲a̲.

C̲ác̲ n̲h̲à n̲g̲h̲i̲ên̲ c̲ứu̲ c̲ũn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể t̲ìm̲ t̲h̲ấy̲ b̲ất̲ k̲ỳ b̲ằn̲g̲ c̲h̲ứn̲g̲ n̲ào̲ v̲ề v̲i̲ệc̲ n̲g̲ười̲ t̲r̲ên̲ t̲i̲ếp̲ x̲úc̲ v̲ới̲ n̲h̲ữn̲g̲ c̲a̲ C̲o̲v̲i̲d̲-1̲9̲. T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, k̲ết̲ q̲u̲ả x̲ét̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ m̲ẫu̲ b̲ện̲h̲ p̲h̲ẩm̲ được̲ l̲ấy̲ t̲ừ s̲âu̲ b̲ên̲ t̲r̲o̲n̲g̲ l̲á p̲h̲ổi̲ t̲r̲ước̲ k̲h̲i̲ g̲h̲ép̲ c̲h̲o̲ k̲ết̲ q̲u̲ả d̲ươn̲g̲ t̲ín̲h̲.

T̲h̲e̲o̲ ôn̲g̲ K̲a̲u̲l̲, c̲ái̲ c̲h̲ết̲ c̲ủa̲ n̲g̲ười̲ n̲h̲ận̲ p̲h̲ổi̲ ở M̲i̲c̲h̲i̲g̲a̲n̲ l̲à m̲ột̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ “b̲i̲ t̲h̲ảm̲” n̲h̲ưn̲g̲ l̲à c̲á b̲i̲ệt̲ v̲à đi̲ều̲ n̲ày̲ c̲h̲o̲ t̲h̲ấy̲ s̲ự c̲ần̲ t̲h̲i̲ết̲ p̲h̲ải̲ k̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲ k̲ỹ l̲ưỡn̲g̲ h̲ơn̲ đối̲ v̲ới̲ n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ h̲i̲ến̲ t̲ặn̲g̲ v̲à n̲ội̲ t̲ạn̲g̲ c̲ấy̲ g̲h̲ép̲.

T̲h̲ế g̲i̲ới̲ g̲ần̲ 1̲1̲2̲ t̲r̲i̲ệu̲ c̲a̲ b̲ện̲h̲; N̲h̲i̲ều̲ n̲ước̲ k̲h̲ởi̲ độn̲g̲ t̲i̲êm̲ v̲a̲c̲c̲i̲n̲e̲

B̲a̲ q̲u̲ốc̲ g̲i̲a̲ c̲ó s̲ố c̲a̲ m̲ắc̲ t̲r̲o̲n̲g̲ 2̲4̲ g̲i̲ờ q̲u̲a̲ c̲a̲o̲ n̲h̲ất̲ t̲h̲ế g̲i̲ới̲ l̲à M̲ỹ (t̲r̲ên̲ 4̲8̲.0̲0̲0̲ c̲a̲), B̲r̲a̲z̲i̲l̲ (2̲9̲.0̲2̲6̲ c̲a̲) v̲à P̲h̲áp̲ (2̲2̲.0̲4̲6̲ c̲a̲).

B̲a̲ q̲u̲ốc̲ g̲i̲a̲ c̲ó s̲ố c̲a̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ 2̲4̲ g̲i̲ờ q̲u̲a̲ c̲a̲o̲ n̲h̲ất̲ t̲h̲ế g̲i̲ới̲ l̲à M̲ỹ (1̲.1̲1̲3̲ c̲a̲), M̲e̲x̲i̲c̲o̲ (8̲3̲2̲ c̲a̲) v̲à B̲r̲a̲z̲i̲l̲ (4̲9̲8̲ c̲a̲).

T̲r̲o̲n̲g̲ b̲ối̲ c̲ản̲h̲ c̲ác̲ n̲ước̲ đẩy̲ m̲ạn̲h̲ t̲i̲êm̲ v̲a̲c̲c̲i̲n̲e̲ C̲O̲V̲I̲D̲-1̲9̲, G̲i̲ám̲ đốc̲ đi̲ều̲ h̲àn̲h̲ Q̲u̲ỹ đầu̲ t̲ư t̲r̲ực̲ t̲i̲ếp̲ N̲g̲a̲ (R̲D̲I̲F̲) K̲i̲r̲i̲l̲l̲ D̲m̲i̲t̲r̲i̲e̲v̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ M̲o̲s̲k̲v̲a̲ n̲h̲ận̲ t̲h̲ấy̲ s̲ự ủn̲g̲ h̲ộ c̲ủa̲ Áo̲, Đức̲, P̲h̲áp̲, v̲à I̲t̲a̲l̲y̲ đối̲ v̲ới̲ v̲a̲c̲c̲i̲n̲e̲ S̲p̲u̲t̲n̲i̲k̲ V̲ d̲o̲ n̲ước̲ n̲ày̲ p̲h̲át̲ t̲r̲i̲ển̲.

V̲a̲c̲c̲i̲n̲e̲ S̲p̲u̲t̲n̲i̲k̲ V̲ c̲ủa̲ N̲g̲a̲. Ản̲h̲: A̲F̲P̲/T̲T̲X̲V̲N̲

P̲h̲át̲ b̲i̲ểu̲ t̲r̲ên̲ đài̲ t̲r̲u̲y̲ền̲ h̲ìn̲h̲ Ö1̲ c̲ủa̲ Áo̲, ôn̲g̲ D̲m̲i̲t̲r̲i̲e̲v̲ n̲ói̲: “C̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ n̲h̲ận̲ t̲h̲ấy̲ s̲ự ủn̲g̲ h̲ộ c̲ủa̲ Áo̲, Đức̲, P̲h̲áp̲, I̲t̲a̲l̲y̲. C̲ác̲ c̲h̲ín̲h̲ t̲r̲ị g̲i̲a̲ ở n̲h̲ữn̲g̲ n̲ước̲ n̲ày̲ n̲ói̲ r̲ằn̲g̲ m̲ọi̲ n̲g̲ười̲ n̲ên̲ c̲ó q̲u̲y̲ền̲ l̲ựa̲ c̲h̲ọn̲ v̲a̲c̲c̲i̲n̲e̲… M̲ọi̲ n̲g̲ười̲ đều̲ đa̲n̲g̲ c̲ố g̲ắn̲g̲ t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ m̲ột̲ l̲o̲ại̲ y̲ếu̲ t̲ố c̲h̲ín̲h̲ t̲r̲ị n̲ào̲ đó l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ v̲ấn̲ đề v̲a̲c̲c̲i̲n̲e̲, s̲o̲n̲g̲ đơn̲ g̲i̲ản̲ n̲ó k̲h̲ôn̲g̲ t̲ồn̲ t̲ại̲”.

B̲ên̲ c̲ạn̲h̲ đó, ôn̲g̲ D̲m̲i̲t̲r̲i̲e̲v̲ c̲ũn̲g̲ k̲h̲ẳn̲g̲ địn̲h̲ r̲ằn̲g̲ N̲g̲a̲ đa̲n̲g̲ đàm̲ p̲h̲án̲ v̲ới̲ m̲ột̲ s̲ố c̲ôn̲g̲ t̲y̲ Áo̲ để s̲ản̲ x̲u̲ất̲ S̲p̲u̲t̲n̲i̲k̲ V̲. Ôn̲g̲ n̲ói̲: “Áo̲ c̲ó m̲ột̲ s̲ố c̲ôn̲g̲ t̲y̲ t̲ốt̲ n̲h̲ất̲ t̲r̲ên̲ t̲h̲ế g̲i̲ới̲ v̲ề s̲ản̲ x̲u̲ất̲ d̲ược̲ p̲h̲ẩm̲. C̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ đa̲n̲g̲ đàm̲ p̲h̲án̲ v̲ới̲ m̲ột̲ s̲ố c̲ôn̲g̲ t̲y̲ Áo̲. C̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ m̲u̲ốn̲ c̲ó q̲u̲a̲n̲ h̲ệ đối̲ t̲ác̲ v̲ới̲ Áo̲ để s̲ản̲ x̲u̲ất̲ v̲à x̲u̲ất̲ k̲h̲ẩu̲ v̲a̲c̲c̲i̲n̲e̲ t̲ừ Áo̲ s̲a̲n̲g̲ c̲ác̲ n̲ước̲ k̲h̲ác̲”. T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, ôn̲g̲ D̲m̲i̲t̲r̲i̲e̲v̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲ết̲ l̲ộ t̲ên̲ c̲ác̲ d̲o̲a̲n̲h̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲ Áo̲ đa̲n̲g̲ t̲h̲a̲m̲ g̲i̲a̲ đàm̲ p̲h̲án̲.

N̲g̲a̲ đã c̲ấp̲ p̲h̲ép̲ s̲ử d̲ụn̲g̲ S̲p̲u̲t̲n̲i̲k̲ V̲ h̲ồi̲ t̲h̲án̲g̲ 8̲/2̲0̲2̲0̲ v̲à g̲i̲a̲i̲ đo̲ạn̲ t̲h̲ử n̲g̲h̲i̲ệm̲ s̲a̲u̲ c̲ùn̲g̲ b̲ắt̲ đầu̲ v̲ào̲ t̲h̲án̲g̲ 9̲. Đến̲ t̲h̲án̲g̲ 1̲2̲, N̲g̲a̲ t̲r̲i̲ển̲ k̲h̲a̲i̲ c̲h̲ươn̲g̲ t̲r̲ìn̲h̲ t̲i̲êm̲ c̲h̲ủn̲g̲ s̲ử d̲ụn̲g̲ v̲a̲c̲c̲i̲n̲e̲ S̲p̲u̲t̲n̲i̲k̲ V̲ t̲r̲ên̲ d̲i̲ện̲ r̲ộn̲g̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ k̲ết̲ q̲u̲ả c̲ác̲ c̲u̲ộc̲ t̲h̲ử n̲g̲h̲i̲ệm̲ s̲ơ b̲ộ c̲h̲o̲ t̲h̲ấy̲ v̲a̲c̲c̲i̲n̲e̲ n̲ày̲ đạt̲ h̲i̲ệu̲ q̲u̲ả t̲ới̲ 9̲1̲,4̲%. T̲ín̲h̲ đến̲ n̲a̲y̲, h̲ơn̲ 2̲ t̲r̲i̲ệu̲ n̲g̲ười̲ N̲g̲a̲ đã được̲ t̲i̲êm̲ c̲h̲ủn̲g̲ ít̲ n̲h̲ất̲ m̲ũi̲ đầu̲ c̲ủa̲ v̲a̲c̲c̲i̲n̲e̲ S̲p̲u̲t̲n̲i̲k̲ V̲.

H̲àn̲ Q̲u̲ốc̲ t̲h̲ôn̲g̲ b̲áo̲ k̲ế h̲o̲ạc̲h̲ t̲i̲êm̲ v̲a̲c̲c̲i̲n̲e̲ c̲ủa̲ P̲f̲i̲z̲e̲r̲/B̲i̲o̲N̲T̲e̲c̲h̲ 

N̲h̲ân̲ v̲i̲ên̲ y̲ t̲ế l̲ấy̲ m̲ẫu̲ x̲ét̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ C̲O̲V̲I̲D̲-1̲9̲ c̲h̲o̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ t̲ại̲ S̲e̲o̲u̲l̲, H̲àn̲ Q̲u̲ốc̲, n̲g̲ày̲ 6̲/2̲. Ản̲h̲: Y̲o̲n̲h̲a̲p̲/T̲T̲X̲V̲N̲

T̲h̲ủ t̲ướn̲g̲ H̲àn̲ Q̲u̲ốc̲ C̲h̲u̲n̲g̲ S̲y̲e̲-k̲y̲u̲n̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ t̲ừ n̲g̲ày̲ 2̲7̲/2̲, n̲ước̲ n̲ày̲ s̲ẽ b̲ắt̲ đầu̲ t̲i̲êm̲ 1̲1̲7̲.0̲0̲0̲ l̲i̲ều̲ v̲a̲c̲c̲i̲n̲e̲ p̲h̲òn̲g̲ C̲O̲V̲I̲D̲-1̲9̲ c̲ủa̲ P̲f̲i̲z̲e̲r̲/B̲i̲o̲N̲T̲e̲c̲h̲ c̲h̲o̲ n̲h̲ân̲ v̲i̲ên̲ y̲ t̲ế đa̲n̲g̲ t̲h̲a̲m̲ g̲i̲a̲ đi̲ều̲ t̲r̲ị c̲h̲o̲ c̲ác̲ b̲ện̲h̲ n̲h̲ân̲ m̲ắc̲ b̲ện̲h̲. S̲ố v̲a̲c̲c̲i̲n̲e̲ n̲ày̲ d̲ự k̲i̲ến̲ s̲ẽ đến̲ H̲àn̲ Q̲u̲ốc̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲g̲ày̲ 2̲6̲/2̲.

N̲ước̲ n̲ày̲ c̲ũn̲g̲ s̲ẽ b̲ắt̲ đầu̲ c̲h̲ươn̲g̲ t̲r̲ìn̲h̲ t̲i̲êm̲ c̲h̲ủn̲g̲ v̲a̲c̲c̲i̲n̲e̲ p̲h̲òn̲g̲ C̲O̲V̲I̲D̲-1̲9̲ c̲ủa̲ c̲ôn̲g̲ t̲y̲ d̲ược̲ A̲s̲t̲r̲a̲Z̲e̲n̲e̲c̲a̲ (A̲n̲h̲) t̲ừ n̲g̲ày̲ 2̲6̲/2̲, v̲ới̲ n̲h̲ữn̲g̲ m̲ũi̲ t̲i̲êm̲ đầu̲ t̲i̲ên̲ d̲àn̲h̲ c̲h̲o̲ n̲h̲ân̲ v̲i̲ên̲ y̲ t̲ế v̲à b̲ện̲h̲ n̲h̲ân̲ d̲ưới̲ 6̲5̲ t̲u̲ổi̲ t̲ại̲ c̲ác̲ b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ v̲à c̲ơ s̲ở đi̲ều̲ d̲ưỡn̲g̲.

T̲h̲ủ t̲ướn̲g̲ H̲àn̲ Q̲u̲ốc̲ C̲h̲u̲n̲g̲ S̲y̲e̲-k̲y̲u̲n̲ n̲êu̲ r̲õ: “C̲h̲ín̲h̲ p̲h̲ủ đã c̲h̲ịu̲ t̲r̲ác̲h̲ n̲h̲i̲ệm̲ x̲ác̲ m̲i̲n̲h̲ s̲ự a̲n̲ t̲o̲àn̲ v̲à h̲i̲ệu̲ q̲u̲ả c̲ủa̲ v̲a̲c̲c̲i̲n̲e̲, n̲ên̲ c̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ y̲êu̲ c̲ầu̲ c̲ác̲ b̲ạn̲ t̲i̲n̲ t̲ưởn̲g̲ v̲à t̲h̲a̲m̲ g̲i̲a̲ t̲i̲êm̲ c̲h̲ủn̲g̲ v̲a̲c̲c̲i̲n̲e̲ đầy̲ đủ”.

T̲r̲o̲n̲g̲ 2̲4̲ g̲i̲ờ q̲u̲a̲, H̲àn̲ Q̲u̲ốc̲ g̲h̲i̲ n̲h̲ận̲ t̲h̲êm̲ 4̲1̲6̲ c̲a̲ m̲ắc̲ C̲O̲V̲I̲D̲-1̲9̲, t̲r̲o̲n̲g̲ đó c̲ó 3̲9̲1̲ c̲a̲ l̲ây̲ n̲h̲i̲ễm̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲ước̲.

I̲s̲r̲a̲e̲l̲ b̲ắt̲ đầu̲ m̲ở c̲ửa̲ l̲ại̲ n̲ền̲ k̲i̲n̲h̲ t̲ế

T̲i̲êm̲ v̲a̲c̲c̲i̲n̲e̲ n̲g̲ừa̲ C̲O̲V̲I̲D̲-1̲9̲ c̲ủa̲ P̲f̲i̲z̲e̲r̲ c̲h̲o̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ t̲ại̲ T̲e̲l̲ A̲v̲i̲v̲-J̲a̲f̲f̲a̲, I̲s̲r̲a̲e̲l̲ n̲g̲ày̲ 1̲6̲/2̲/2̲0̲2̲1̲. Ản̲h̲: A̲F̲P̲/T̲T̲X̲V̲N̲

N̲g̲ày̲ 2̲1̲/2̲, I̲s̲r̲a̲e̲l̲ m̲ở c̲ửa̲ t̲r̲ở l̲ại̲ n̲h̲i̲ều̲ h̲o̲ạt̲ độn̲g̲ k̲i̲n̲h̲ t̲ế k̲h̲i̲ g̲ần̲ 5̲0̲% d̲ân̲ s̲ố n̲ước̲ n̲ày̲ đã được̲ t̲i̲êm̲ c̲h̲ủn̲g̲ n̲g̲ừa̲ C̲O̲V̲I̲D̲-1̲9̲.

C̲ác̲ c̲ửa̲ h̲àn̲g̲ m̲ở c̲ửa̲ đón̲ k̲h̲ác̲h̲ t̲r̲o̲n̲g̲ k̲h̲i̲ c̲ác̲ đi̲ểm̲ g̲i̲ải̲ t̲r̲í n̲h̲ư p̲h̲òn̲g̲ t̲ập̲ g̲y̲m̲ v̲à n̲h̲à h̲át̲ c̲h̲ỉ được̲ p̲h̲ép̲ t̲i̲ếp̲ n̲h̲ận̲ n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ đã t̲i̲êm̲ c̲h̲ủn̲g̲ h̲o̲ặc̲ n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ đã k̲h̲ỏi̲ b̲ện̲h̲ được̲ c̲h̲o̲ l̲à c̲ó k̲h̲ả n̲ăn̲g̲ m̲i̲ễn̲ d̲ịc̲h̲. T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, c̲ác̲ b̲i̲ện̲ p̲h̲áp̲ g̲i̲ãn̲ c̲ác̲h̲ x̲ã h̲ội̲ v̲ẫn̲ c̲ó h̲i̲ệu̲ l̲ực̲. V̲i̲ệc̲ k̲h̲i̲êu̲ v̲ũ b̲ị c̲ấm̲ t̲ại̲ c̲ác̲ p̲h̲òn̲g̲ t̲i̲ệc̲ t̲r̲o̲n̲g̲ k̲h̲i̲ g̲i̲áo̲ đườn̲g̲, n̲h̲à t̲h̲ờ H̲ồi̲ g̲i̲áo̲ được̲ y̲êu̲ c̲ầu̲ c̲h̲ỉ t̲i̲ếp̲ n̲h̲ận̲ m̲ột̲ n̲ửa̲ s̲ố t̲ín̲ đồ đến̲ c̲ầu̲ n̲g̲u̲y̲ện̲.

V̲i̲ệc̲ n̲ới̲ l̲ỏn̲g̲ c̲ác̲ b̲i̲ện̲ p̲h̲áp̲ h̲ạn̲ c̲h̲ế n̲ày̲ n̲ằm̲ t̲r̲o̲n̲g̲ k̲ế h̲o̲ạc̲h̲ c̲ủa̲ C̲h̲ín̲h̲ p̲h̲ủ I̲s̲r̲a̲e̲l̲ m̲ở c̲ửa̲ n̲ền̲ k̲i̲n̲h̲ t̲ế q̲u̲y̲ r̲ộn̲g̲ h̲ơn̲ v̲ào̲ t̲h̲án̲g̲ t̲ới̲.

T̲h̲e̲o̲ B̲ộ Y̲ t̲ế I̲s̲r̲a̲e̲l̲, h̲ơn̲ 4̲5̲% t̲r̲o̲n̲g̲ t̲ổn̲g̲ s̲ố 9̲ t̲r̲i̲ệu̲ d̲ân̲ đã được̲ t̲i̲êm̲ ít̲ n̲h̲ất̲ 1̲ m̲ũi̲ v̲a̲c̲c̲i̲n̲e̲ p̲h̲òn̲g̲ C̲O̲V̲I̲D̲-1̲9̲ c̲ủa̲ h̲ãn̲g̲ d̲ược̲ P̲f̲i̲z̲e̲r̲ (M̲ỹ). V̲i̲ệc̲ t̲i̲êm̲ p̲h̲òn̲g̲ 2̲ m̲ũi̲ v̲a̲c̲c̲i̲n̲e̲ n̲g̲ừa̲ C̲O̲V̲I̲D̲-1̲9̲ đã g̲i̲ảm̲ 9̲5̲,8̲% t̲ỉ l̲ệ l̲ây̲ n̲h̲i̲ễm̲ ở n̲ước̲ n̲ày̲. Đến̲ n̲a̲y̲, I̲s̲r̲a̲e̲l̲ g̲h̲i̲ n̲h̲ận̲ t̲r̲ên̲ 7̲5̲0̲.0̲0̲0̲ c̲a̲ m̲ắc̲ C̲O̲V̲I̲D̲-1̲9̲ v̲à 5̲.5̲7̲7̲ c̲a̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲.

N̲g̲ày̲ 2̲0̲/2̲, B̲ộ Y̲ t̲ế I̲s̲r̲a̲e̲l̲ t̲h̲ôn̲g̲ b̲áo̲ c̲ác̲ d̲ữ l̲i̲ệu̲ g̲ần̲ đây̲ t̲ừ c̲h̲i̲ến̲ d̲ịc̲h̲ t̲i̲êm̲ p̲h̲òn̲g̲ t̲r̲ên̲ t̲o̲àn̲ q̲u̲ốc̲ c̲h̲o̲ t̲h̲ấy̲ v̲i̲ệc̲ t̲i̲êm̲ đủ 2̲ l̲i̲ều̲ v̲a̲c̲c̲i̲n̲e̲ n̲g̲ừa̲ b̲ện̲h̲ v̲i̲êm̲ đườn̲g̲ h̲ô h̲ấp̲ c̲ấp̲ C̲O̲V̲I̲D̲-1̲9̲ c̲ủa̲ P̲f̲i̲z̲e̲r̲/B̲i̲o̲N̲T̲e̲c̲h̲ c̲ó h̲i̲ệu̲ q̲u̲ả n̲g̲ăn̲ n̲g̲ừa̲ l̲ây̲ n̲h̲i̲ễm̲ t̲ới̲ 9̲5̲,8̲%.

I̲s̲r̲a̲e̲l̲ được̲ đán̲h̲ g̲i̲á l̲à m̲ột̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲ữn̲g̲ k̲h̲u̲ v̲ực̲ c̲ó t̲ốc̲ độ t̲i̲êm̲ p̲h̲òn̲g̲ C̲O̲V̲I̲D̲-1̲9̲ n̲h̲a̲n̲h̲ n̲h̲ất̲ t̲h̲ế g̲i̲ới̲. K̲ể t̲ừ t̲h̲án̲g̲ 1̲2̲/2̲0̲2̲0̲, I̲s̲r̲a̲e̲l̲ đã t̲i̲êm̲ 1̲ m̲ũi̲ v̲a̲c̲c̲i̲n̲e̲ c̲ủa̲ P̲f̲i̲z̲e̲r̲/B̲i̲o̲N̲T̲e̲c̲h̲ c̲h̲o̲ 4̲,2̲5̲ t̲r̲i̲ệu̲ n̲g̲ười̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲ổn̲g̲ d̲ân̲ s̲ố 9̲ t̲r̲i̲ệu̲ n̲g̲ười̲ c̲ủa̲ I̲s̲r̲a̲e̲l̲. T̲h̲ốn̲g̲ k̲ê m̲ới̲ n̲h̲ất̲ c̲ủa̲ B̲ộ Y̲ t̲ế c̲h̲o̲ t̲h̲ấy̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 2̲,8̲8̲ t̲r̲i̲ệu̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ n̲ước̲ n̲ày̲ đã được̲ t̲i̲êm̲ đủ 2̲ m̲ũi̲.

I̲r̲a̲n̲ đón̲g̲ c̲ửa̲ b̲i̲ên̲ g̲i̲ới̲ v̲ới̲ I̲r̲a̲q̲

N̲h̲ân̲ v̲i̲ên̲ y̲ t̲ế được̲ t̲i̲êm̲ v̲a̲c̲c̲i̲n̲e̲ p̲h̲òn̲g̲ C̲O̲V̲I̲D̲-1̲9̲ t̲ại̲ b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ ở T̲e̲h̲r̲a̲n̲, I̲r̲a̲n̲, n̲g̲ày̲ 9̲/2̲/2̲0̲2̲1̲. Ản̲h̲: T̲H̲X̲/T̲T̲X̲V̲N̲

B̲ộ t̲r̲ưởn̲g̲ N̲ội̲ v̲ụ I̲r̲a̲n̲ A̲b̲d̲o̲l̲r̲e̲z̲a̲ R̲a̲h̲m̲a̲n̲i̲ F̲a̲z̲l̲i̲ n̲g̲ày̲ 2̲0̲/2̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ s̲ẽ đón̲g̲ c̲ửa̲ b̲i̲ên̲ g̲i̲ới̲ v̲ới̲ I̲r̲a̲q̲ d̲o̲ s̲ố c̲a̲ n̲h̲i̲ễm̲ C̲O̲V̲I̲D̲-1̲9̲ g̲i̲a̲ t̲ăn̲g̲ t̲ại̲ t̲ỉn̲h̲ K̲h̲u̲z̲e̲s̲t̲a̲n̲, m̲i̲ền̲ T̲ây̲ N̲a̲m̲ n̲ước̲ n̲ày̲.

Ôn̲g̲ F̲a̲z̲l̲i̲ n̲êu̲ r̲õ: “Để k̲i̲ểm̲ s̲o̲át̲ d̲ịc̲h̲ C̲O̲V̲I̲D̲-1̲9̲ t̲ại̲ t̲ỉn̲h̲ K̲h̲u̲z̲e̲s̲t̲a̲n̲, b̲i̲ên̲ g̲i̲ới̲ v̲ới̲ I̲r̲a̲q̲ s̲ẽ đón̲g̲ c̲ửa̲ v̲à h̲o̲ạt̲ độn̲g̲ đi̲ l̲ại̲ t̲ới̲ t̲ỉn̲h̲ n̲ày̲ đều̲ k̲h̲ôn̲g̲ được̲ p̲h̲ép̲”.

B̲ộ Y̲ t̲ế I̲r̲a̲n̲ t̲h̲ôn̲g̲ b̲áo̲ c̲ó t̲h̲êm̲ 7̲.9̲3̲1̲ c̲a̲ n̲h̲i̲ễm̲ m̲ới̲ v̲à 6̲8̲ c̲a̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ 2̲4̲ g̲i̲ờ q̲u̲a̲, n̲ân̲g̲ t̲ổn̲g̲ s̲ố l̲ên̲ 1̲.5̲7̲4̲.0̲2̲1̲ c̲a̲ v̲à 5̲9̲.4̲8̲3̲ c̲a̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲. I̲r̲a̲n̲ g̲h̲i̲ n̲h̲ận̲ c̲a̲ m̲ắc̲ C̲O̲V̲I̲D̲-1̲9̲ đầu̲ t̲i̲ên̲ v̲ào̲ n̲g̲ày̲ 1̲9̲/2̲/2̲0̲2̲0̲.

T̲r̲u̲n̲g̲ Q̲u̲ốc̲ c̲ó 6̲ n̲g̲ày̲ l̲i̲ền̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó c̲a̲ m̲ắc̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲ộn̲g̲ đồn̲g̲

N̲h̲ân̲ v̲i̲ên̲ y̲ t̲ế t̲i̲êm̲ v̲a̲c̲c̲i̲n̲e̲ p̲h̲òn̲g̲ C̲O̲V̲I̲D̲-1̲9̲ c̲h̲o̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ t̲ại̲ B̲ắc̲ K̲i̲n̲h̲, T̲r̲u̲n̲g̲ Q̲u̲ốc̲, n̲g̲ày̲ 3̲1̲/1̲/2̲0̲2̲1̲. Ản̲h̲: T̲H̲X̲/T̲T̲X̲V̲N̲

Ủy̲ b̲a̲n̲ Y̲ t̲ế Q̲u̲ốc̲ g̲i̲a̲ T̲r̲u̲n̲g̲ Q̲u̲ốc̲ (N̲H̲C̲) c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ T̲r̲u̲n̲g̲ Q̲u̲ốc̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó t̲h̲êm̲ c̲a̲ n̲h̲i̲ễm̲ m̲ới̲ n̲ào̲ l̲ây̲ l̲a̲n̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲ộn̲g̲ đồn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲g̲ày̲ 2̲1̲/2̲, s̲o̲n̲g̲ c̲ó 7̲ c̲a̲ n̲h̲i̲ễm̲ n̲h̲ập̲ c̲ản̲h̲. N̲h̲ư v̲ậy̲, T̲r̲u̲n̲g̲ Q̲u̲ốc̲ đã t̲r̲ải̲ q̲u̲a̲ 6̲ n̲g̲ày̲ l̲i̲ên̲ t̲i̲ếp̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó c̲a̲ l̲ây̲ n̲h̲i̲ễm̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲ộn̲g̲ đồn̲g̲.

T̲h̲e̲o̲ N̲H̲C̲, T̲r̲u̲n̲g̲ Q̲u̲ốc̲ đến̲ h̲ết̲ n̲g̲ày̲ 2̲1̲/2̲ g̲h̲i̲ n̲h̲ận̲ t̲ổn̲g̲ c̲ộn̲g̲ 8̲9̲.8̲3̲1̲ c̲a̲ m̲ắc̲ C̲O̲V̲I̲D̲-1̲9̲ t̲r̲o̲n̲g̲ đó c̲ó 4̲.6̲3̲6̲ c̲a̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲. 8̲4̲.7̲7̲2̲ n̲g̲ười̲ b̲ện̲h̲ đã p̲h̲ục̲ h̲ồi̲ v̲à được̲ x̲u̲ất̲ v̲i̲ện̲.

N̲h̲ật̲ B̲ản̲ t̲ái̲ k̲h̲ởi̲ độn̲g̲ t̲h̲ử n̲g̲h̲i̲ệm̲ l̲âm̲ s̲àn̲g̲ t̲h̲u̲ốc̲ đi̲ều̲ t̲r̲ị

T̲h̲u̲ốc̲ A̲v̲i̲g̲a̲n̲ d̲o̲ T̲ập̲ đo̲àn̲ F̲u̲j̲i̲f̲i̲l̲m̲ c̲ủa̲ N̲h̲ật̲ B̲ản̲ s̲ản̲ x̲u̲ất̲. Ản̲h̲: A̲F̲P̲/T̲T̲X̲V̲N̲

T̲ập̲ đo̲àn̲ F̲u̲j̲i̲f̲i̲l̲m̲ c̲ủa̲ N̲h̲ật̲ B̲ản̲ s̲ẽ t̲ái̲ k̲h̲ởi̲ độn̲g̲ t̲h̲ử n̲g̲h̲i̲ệm̲ l̲âm̲ s̲àn̲g̲ t̲h̲u̲ốc̲ A̲v̲i̲g̲a̲n̲ t̲r̲o̲n̲g̲ đi̲ều̲ t̲r̲ị b̲ện̲h̲ v̲i̲êm̲ đườn̲g̲ h̲ô h̲ấp̲ c̲ấp̲ C̲O̲V̲I̲D̲-1̲9̲.

C̲u̲ộc̲ t̲h̲ử n̲g̲h̲i̲ệm̲ m̲ới̲ s̲ẽ c̲ó s̲ự t̲h̲a̲m̲ g̲i̲a̲ c̲ủa̲ 2̲7̲0̲ b̲ện̲h̲ n̲h̲ân̲. F̲u̲j̲i̲f̲i̲l̲m̲ đặt̲ m̲ục̲ t̲i̲êu̲ x̲i̲n̲ p̲h̲ê c̲h̲u̲ẩn̲ t̲h̲u̲ốc̲ A̲v̲i̲g̲a̲n̲ v̲ào̲ t̲h̲án̲g̲ 1̲0̲ n̲ăm̲ n̲a̲y̲. H̲i̲ện̲ đại̲ d̲i̲ện̲ c̲ủa̲ F̲u̲j̲i̲f̲i̲l̲m̲ c̲h̲ưa̲ p̲h̲ản̲ h̲ồi̲ v̲ề t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ t̲r̲ên̲. T̲r̲ước̲ đó, v̲i̲ệc̲ p̲h̲ê c̲h̲u̲ẩn̲ s̲ử d̲ụn̲g̲ t̲h̲u̲ốc̲ A̲v̲i̲g̲a̲n̲ t̲r̲o̲n̲g̲ đi̲ều̲ t̲r̲ị C̲O̲V̲I̲D̲-1̲9̲ t̲ại̲ N̲h̲ật̲ B̲ản̲ đã b̲ị t̲r̲ì h̲o̲ãn̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ m̲ột̲ h̲ội̲ đồn̲g̲ y̲ t̲ế n̲ước̲ n̲ày̲ t̲h̲án̲g̲ 1̲2̲/2̲0̲2̲0̲ c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲ c̲ác̲ d̲ữ l̲i̲ệu̲ t̲h̲ử n̲g̲h̲i̲ệm̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲u̲y̲ết̲ p̲h̲ục̲.

N̲h̲ật̲ B̲ản̲ đã p̲h̲ê c̲h̲u̲ẩn̲ t̲h̲u̲ốc̲ A̲v̲i̲g̲a̲n̲ – t̲h̲ườn̲g̲ được̲ b̲i̲ết̲ d̲ưới̲ c̲ái̲ t̲ên̲ f̲a̲v̲i̲p̲i̲r̲a̲v̲i̲r̲, l̲à t̲h̲u̲ốc̲ t̲r̲ị c̲úm̲ k̲h̲ẩn̲ c̲ấp̲. T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, v̲ẫn̲ c̲òn̲ n̲h̲ữn̲g̲ l̲o̲ n̲g̲ại̲ k̲h̲i̲ A̲v̲i̲g̲a̲n̲ g̲ây̲ d̲ị t̲ật̲ b̲ẩm̲ s̲i̲n̲h̲ ở c̲ác̲ l̲o̲ài̲ v̲ật̲ t̲h̲í n̲g̲h̲i̲ệm̲ v̲à c̲h̲ưa̲ c̲h̲ứn̲g̲ m̲i̲n̲h̲ được̲ h̲i̲ệu̲ q̲u̲ả đối̲ v̲ới̲ C̲O̲V̲I̲D̲-1̲9̲.

C̲h̲ín̲h̲ p̲h̲ủ N̲h̲ật̲ B̲ản̲ đã y̲êu̲ c̲ầu̲ F̲u̲j̲i̲f̲i̲l̲m̲ t̲ăn̲g̲ g̲ấp̲ 3̲ l̲ượn̲g̲ d̲ự t̲r̲ữ q̲u̲ốc̲ g̲i̲a̲ t̲h̲u̲ốc̲ A̲v̲i̲g̲a̲n̲. H̲i̲ện̲ A̲v̲i̲g̲a̲n̲ đã được̲ p̲h̲ê c̲h̲u̲ẩn̲ để đi̲ều̲ t̲r̲ị C̲O̲V̲I̲D̲-1̲9̲ t̲ại̲ N̲g̲a̲, Ấn̲ Độ v̲à I̲n̲d̲o̲n̲e̲s̲i̲a̲.

Đôn̲g̲ N̲a̲m̲ Á t̲h̲êm̲ 1̲2̲.6̲2̲0̲ c̲a̲ m̲ắc̲ m̲ới̲

T̲h̲e̲o̲ t̲r̲a̲n̲g̲ t̲h̲ốn̲g̲ k̲ê w̲o̲r̲l̲d̲o̲m̲e̲t̲e̲r̲s̲.i̲n̲f̲o̲, t̲r̲o̲n̲g̲ n̲g̲ày̲ 2̲1̲/2̲, 7̲ q̲u̲ốc̲ g̲i̲a̲ A̲S̲E̲A̲N̲ g̲h̲i̲ n̲h̲ận̲ 1̲2̲.6̲2̲0̲ c̲a̲ m̲ắc̲ C̲O̲V̲I̲D̲-1̲9̲ v̲à 1̲9̲8̲ c̲a̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲, n̲ân̲g̲ t̲ổn̲g̲ s̲ố n̲g̲ười̲ m̲ắc̲ b̲ện̲h̲ t̲ại̲ A̲S̲E̲A̲N̲ t̲ừ đầu̲ d̲ịc̲h̲ l̲ên̲ 2̲.3̲5̲3̲.6̲5̲9̲ c̲a̲, t̲r̲o̲n̲g̲ đó 5̲0̲.9̲7̲9̲ n̲g̲ười̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲.

N̲h̲ân̲ v̲i̲ên̲ y̲ t̲ế l̲ấy̲ m̲ẫu̲ x̲ét̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ C̲O̲V̲I̲D̲-1̲9̲ c̲h̲o̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ t̲ại̲ M̲e̲d̲a̲n̲, I̲n̲d̲o̲n̲e̲s̲i̲a̲ n̲g̲ày̲ 1̲9̲/2̲/2̲0̲2̲1̲. Ản̲h̲: T̲H̲X̲/T̲T̲X̲V̲N̲

N̲g̲ày̲ 2̲1̲/2̲, g̲i̲ới̲ c̲h̲ức̲ I̲n̲d̲o̲n̲e̲s̲i̲a̲ t̲h̲ôn̲g̲ b̲áo̲ đã g̲h̲i̲ n̲h̲ận̲ t̲h̲êm̲ 7̲.3̲0̲0̲ n̲g̲ười̲ n̲h̲i̲ễm̲ v̲i̲r̲u̲s̲ S̲A̲R̲S̲-C̲o̲V̲-2̲ g̲ây̲ b̲ện̲h̲ v̲i̲êm̲ đườn̲g̲ h̲ô h̲ấp̲ c̲ấp̲ C̲O̲V̲I̲D̲-1̲9̲ v̲à 1̲7̲3̲ c̲a̲ k̲h̲ôn̲g̲ q̲u̲a̲ k̲h̲ỏi̲.

N̲h̲ư v̲ậy̲, t̲ín̲h̲ đến̲ n̲a̲y̲, q̲u̲ốc̲ g̲i̲a̲ Đôn̲g̲ N̲a̲m̲ Á n̲ày̲ g̲h̲i̲ n̲h̲ận̲ t̲ổn̲g̲ c̲ộn̲g̲ 1̲.2̲7̲8̲.6̲5̲3̲ c̲a̲ n̲h̲i̲ễm̲, t̲r̲o̲n̲g̲ đó c̲ó 3̲4̲.4̲8̲9̲ n̲g̲ười̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲. H̲i̲ện̲ I̲n̲d̲o̲n̲e̲s̲i̲a̲ l̲à n̲ước̲ c̲ó s̲ố c̲a̲ n̲h̲i̲ễm̲ v̲à t̲ử v̲o̲n̲g̲ c̲a̲o̲ n̲h̲ất̲ k̲h̲u̲ v̲ực̲ Đôn̲g̲ N̲a̲m̲ Á.

C̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲, B̲ộ Y̲ t̲ế P̲h̲i̲l̲i̲p̲p̲i̲n̲e̲s̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ n̲ước̲ n̲ày̲ c̲ó t̲h̲êm̲ 1̲.8̲8̲8̲ c̲a̲ m̲ắc̲ C̲O̲V̲I̲D̲-1̲9̲ v̲à 2̲0̲ n̲g̲ười̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲, đưa̲ t̲ổn̲g̲ s̲ố t̲r̲ườn̲g̲ h̲ợp̲ m̲ắc̲ b̲ện̲h̲ v̲à t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲ại̲ n̲ước̲ n̲ày̲ l̲ên̲ l̲ần̲ l̲ượt̲ l̲à 5̲6̲1̲.1̲6̲9̲ v̲à 1̲2̲.0̲8̲8̲. T̲ổn̲g̲ c̲ộn̲g̲ 5̲2̲2̲.8̲4̲3̲ n̲g̲ười̲ đã k̲h̲ỏi̲ b̲ện̲h̲.

T̲h̲e̲o̲ B̲ộ Y̲ t̲ế P̲h̲i̲l̲i̲p̲p̲i̲n̲e̲s̲, t̲r̲o̲n̲g̲ 2̲4̲ g̲i̲ờ q̲u̲a̲, đã c̲ó t̲h̲êm̲ 1̲8̲ n̲g̲ười̲ n̲h̲i̲ễm̲ b̲i̲ến̲ t̲h̲ể c̲ủa̲ v̲i̲r̲u̲s̲ S̲A̲R̲S̲-C̲o̲V̲-2̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ t̲ại̲ A̲n̲h̲, được̲ c̲h̲o̲ l̲à c̲ó t̲ỷ l̲ệ l̲ây̲ l̲a̲n̲ n̲h̲a̲n̲h̲ h̲ơn̲. T̲r̲o̲n̲g̲ s̲ố 1̲8̲ n̲g̲ười̲ n̲h̲i̲ễm̲ b̲i̲ến̲ t̲h̲ể m̲ới̲, c̲ó 1̲3̲ n̲g̲ười̲ P̲h̲i̲l̲i̲p̲p̲i̲n̲e̲s̲ t̲r̲ở v̲ề t̲ừ n̲ước̲ n̲g̲o̲ài̲ v̲à 3̲ n̲g̲ười̲ l̲à c̲ư d̲ân̲ s̲i̲n̲h̲ s̲ốn̲g̲ ở m̲i̲ền̲ B̲ắc̲ n̲ước̲ n̲ày̲.

K̲ể t̲ừ k̲h̲i̲ d̲ịc̲h̲ b̲ện̲h̲ b̲ùn̲g̲ p̲h̲át̲ v̲ào̲ n̲ăm̲ 2̲0̲2̲0̲, P̲h̲i̲l̲i̲p̲p̲i̲n̲e̲s̲ đã t̲i̲ến̲ h̲àn̲h̲ x̲ét̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ c̲h̲o̲ h̲ơn̲ 8̲ t̲r̲i̲ệu̲ n̲g̲ười̲.

T̲r̲o̲n̲g̲ k̲h̲i̲ đó, T̲r̲u̲n̲g̲ t̲âm̲ x̲ử l̲ý t̲ìn̲h̲ h̲ìn̲h̲ d̲ịc̲h̲ C̲O̲V̲I̲D̲-1̲9̲ c̲ủa̲ T̲h̲ái̲ L̲a̲n̲ (C̲C̲S̲A̲) x̲ác̲ n̲h̲ận̲ 9̲2̲ c̲a̲ d̲ươn̲g̲ t̲ín̲h̲ m̲ới̲ v̲ới̲ v̲i̲r̲u̲s̲ S̲A̲R̲S̲-C̲o̲V̲-2̲, t̲r̲o̲n̲g̲ đó c̲ó 8̲6̲ c̲a̲ l̲ây̲ n̲h̲i̲ễm̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲ộn̲g̲ đồn̲g̲.

T̲ín̲h̲ đến̲ n̲a̲y̲, T̲h̲ái̲ L̲a̲n̲ g̲h̲i̲ n̲h̲ận̲ t̲ổn̲g̲ c̲ộn̲g̲ 2̲5̲.4̲1̲5̲ c̲a̲ n̲h̲i̲ễm̲, t̲r̲o̲n̲g̲ đó c̲ó 8̲3̲ c̲a̲ k̲h̲ôn̲g̲ q̲u̲a̲ k̲h̲ỏi̲.

A̲u̲s̲t̲r̲a̲l̲i̲a̲ k̲h̲ởi̲ độn̲g̲ c̲h̲i̲ến̲ d̲ịc̲h̲ t̲i̲êm̲ p̲h̲òn̲g̲ C̲O̲V̲I̲D̲-1̲9̲

N̲g̲ười̲ d̲ân̲ đe̲o̲ k̲h̲ẩu̲ t̲r̲a̲n̲g̲ p̲h̲òn̲g̲ l̲ây̲ n̲h̲i̲ễm̲ C̲O̲V̲I̲D̲-1̲9̲ t̲ại̲ M̲e̲l̲b̲o̲u̲r̲n̲e̲, A̲u̲s̲t̲r̲a̲l̲i̲a̲, n̲g̲ày̲ 1̲2̲/2̲/2̲0̲2̲1̲. Ản̲h̲: A̲F̲P̲/T̲T̲X̲V̲N̲

N̲g̲ày̲ 2̲1̲/2̲, A̲u̲s̲t̲r̲a̲l̲i̲a̲ c̲h̲ín̲h̲ t̲h̲ức̲ t̲r̲i̲ển̲ k̲h̲a̲i̲ c̲h̲i̲ến̲ d̲ịc̲h̲ t̲i̲êm̲ v̲a̲c̲c̲i̲n̲e̲ p̲h̲òn̲g̲ b̲ện̲h̲ v̲i̲êm̲ đườn̲g̲ h̲ô h̲ấp̲ c̲ấp̲ C̲O̲V̲I̲D̲-1̲9̲ t̲r̲ên̲ c̲ả n̲ước̲, v̲ới̲ T̲h̲ủ t̲ướn̲g̲ A̲u̲s̲t̲r̲a̲l̲i̲a̲ S̲c̲o̲t̲t̲ M̲o̲r̲r̲i̲s̲o̲n̲ l̲à m̲ột̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ đầu̲ t̲i̲ên̲ được̲ t̲i̲êm̲ p̲h̲òn̲g̲ t̲ại̲ m̲ột̲ t̲r̲u̲n̲g̲ t̲âm̲ y̲ t̲ế ở t̲h̲àn̲h̲ p̲h̲ố S̲y̲d̲n̲e̲y̲.

C̲ôn̲g̲ d̲ân̲ được̲ c̲h̲ọn̲ t̲i̲êm̲ l̲i̲ều̲ v̲a̲c̲c̲i̲n̲e̲ đầu̲ t̲i̲ên̲ c̲ủa̲ P̲f̲i̲z̲e̲r̲ ở A̲u̲s̲t̲r̲a̲l̲i̲a̲ l̲à b̲à J̲a̲n̲e̲ M̲a̲l̲y̲s̲i̲a̲k̲, 8̲4̲ t̲u̲ổi̲, đa̲n̲g̲ s̲ốn̲g̲ t̲ại̲ m̲ột̲ v̲i̲ện̲ d̲ưỡn̲g̲ l̲ão̲.  B̲à c̲ũn̲g̲ l̲à m̲ột̲ t̲r̲o̲n̲g̲ h̲a̲i̲ c̲ôn̲g̲ d̲ân̲ A̲u̲s̲t̲r̲a̲l̲i̲a̲ c̲a̲o̲ t̲u̲ổi̲ được̲ t̲i̲êm̲ c̲h̲ủn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲g̲ày̲ 2̲1̲/2̲, c̲ùn̲g̲ v̲ới̲ m̲ột̲ s̲ố n̲h̲ân̲ v̲i̲ên̲ c̲h̲ăm̲ s̲óc̲ n̲g̲ười̲ c̲a̲o̲ t̲u̲ổi̲ v̲à n̲g̲ười̲ t̲àn̲ t̲ật̲. P̲h̲át̲ b̲i̲ểu̲ v̲ới̲ p̲h̲ón̲g̲ v̲i̲ên̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ t̲i̲êm̲, T̲h̲ủ t̲ướn̲g̲ M̲o̲r̲r̲i̲s̲o̲n̲ t̲u̲y̲ên̲ b̲ố đây̲ l̲à “n̲g̲ày̲ l̲ịc̲h̲ s̲ử c̲ủa̲ đất̲ n̲ước̲”, m̲ở m̲àn̲ c̲h̲o̲ c̲h̲i̲ến̲ d̲ịc̲h̲ t̲i̲êm̲ c̲h̲ủn̲g̲ r̲ộn̲g̲ k̲h̲ắp̲ b̲ắt̲ đầu̲ t̲ừ n̲g̲ày̲ 2̲2̲/2̲. T̲h̲ủ t̲ướn̲g̲ n̲h̲ấn̲ m̲ạn̲h̲ v̲i̲ệc̲ ôn̲g̲ c̲ùn̲g̲ v̲ới̲ G̲i̲ám̲ đốc̲ y̲ t̲ế l̲i̲ên̲ b̲a̲n̲g̲ v̲à m̲ột̲ s̲ố n̲g̲ười̲ d̲ân̲ A̲u̲s̲t̲r̲a̲l̲i̲a̲ n̲ằm̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲óm̲ ưu̲ t̲i̲ên̲ t̲i̲êm̲ p̲h̲òn̲g̲ đầu̲ t̲i̲ên̲ để c̲h̲ứn̲g̲ m̲i̲n̲h̲ v̲i̲ệc̲ t̲i̲êm̲ c̲h̲ủn̲g̲ l̲à a̲n̲ t̲o̲àn̲, q̲u̲a̲n̲ t̲r̲ọn̲g̲ v̲à c̲ần̲ được̲ b̲ắt̲ đầu̲ t̲ừ n̲h̲ữn̲g̲ n̲h̲óm̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ c̲ó n̲g̲u̲y̲ c̲ơ c̲a̲o̲ n̲h̲ất̲ v̲à l̲àm̲ v̲i̲ệc̲ t̲r̲ên̲ t̲u̲y̲ến̲ đầu̲ c̲h̲ốn̲g̲ d̲ịc̲h̲.

G̲i̲a̲i̲ đo̲ạn̲ m̲ột̲ c̲ủa̲ c̲h̲i̲ến̲ d̲ịc̲h̲ t̲i̲êm̲ p̲h̲òn̲g̲ C̲O̲V̲I̲D̲-1̲9̲ m̲i̲ễn̲ p̲h̲í ở A̲u̲s̲t̲r̲a̲l̲i̲a̲ s̲ẽ b̲ắt̲ đầu̲ t̲r̲ên̲ k̲h̲ắp̲ c̲ác̲ b̲a̲n̲g̲ v̲ới̲ 1̲,4̲ t̲r̲i̲ệu̲ l̲i̲ều̲ v̲a̲c̲c̲i̲n̲e̲ P̲f̲i̲z̲e̲r̲ d̲àn̲h̲ c̲h̲o̲ n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ đa̲n̲g̲ s̲i̲n̲h̲ s̲ốn̲g̲ v̲à c̲ác̲ n̲h̲ân̲ v̲i̲ên̲ t̲ại̲ c̲ác̲ v̲i̲ện̲ d̲ưỡn̲g̲ l̲ão̲ v̲à c̲h̲ăm̲ s̲óc̲ n̲g̲ười̲ k̲h̲u̲y̲ết̲ t̲ật̲, l̲ực̲ l̲ươn̲g̲ b̲ảo̲ v̲ệ b̲i̲ên̲ g̲i̲ới̲, n̲h̲ân̲ v̲i̲ên̲ l̲àm̲ n̲h̲i̲ệm̲ v̲ụ c̲ác̲h̲ l̲y̲ v̲à y̲ t̲ế t̲u̲y̲ến̲ đầu̲. D̲ự k̲i̲ến̲ n̲g̲a̲y̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲u̲ần̲ đầu̲ t̲i̲ên̲ c̲ủa̲ c̲h̲i̲ến̲ d̲ịc̲h̲, s̲ẽ c̲ó k̲h̲o̲ản̲g̲ 6̲0̲.0̲0̲0̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ A̲u̲s̲t̲r̲a̲l̲i̲a̲ được̲ t̲i̲êm̲ v̲a̲c̲c̲i̲n̲e̲. T̲h̲e̲o̲ k̲ế h̲o̲ạc̲h̲, đến̲ t̲h̲án̲g̲ 3̲ t̲ới̲, s̲ẽ c̲ó 4̲ t̲r̲i̲ệu̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ A̲u̲s̲t̲r̲a̲l̲i̲a̲ được̲ t̲i̲êm̲ p̲h̲òn̲g̲.

A̲n̲h̲ đặt̲ m̲ục̲ t̲i̲êu̲ t̲i̲êm̲ p̲h̲òn̲g̲ m̲ũi̲ đầu̲ c̲h̲o̲ t̲o̲àn̲ b̲ộ n̲g̲ười̲ t̲r̲ưởn̲g̲ t̲h̲àn̲h̲ v̲ào̲ c̲u̲ối̲ t̲h̲án̲g̲ 7̲

N̲g̲ười̲ d̲ân̲ đe̲o̲ k̲h̲ẩu̲ t̲r̲a̲n̲g̲ p̲h̲òn̲g̲ l̲ây̲ n̲h̲i̲ễm̲ C̲O̲V̲I̲D̲-1̲9̲ t̲ại̲ L̲o̲n̲d̲o̲n̲, A̲n̲h̲, n̲g̲ày̲ 1̲7̲/2̲/2̲0̲2̲1̲. Ản̲h̲: T̲H̲X̲/T̲T̲X̲V̲N̲

T̲ại̲ A̲n̲h̲, T̲h̲ủ t̲ướn̲g̲ B̲o̲r̲i̲s̲ J̲o̲h̲n̲s̲o̲n̲ t̲u̲y̲ên̲ b̲ố t̲o̲àn̲ b̲ộ n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ t̲r̲ưởn̲g̲ t̲h̲àn̲h̲ ở n̲ước̲ n̲ày̲ s̲ẽ được̲ t̲i̲êm̲ m̲ũi̲ v̲a̲c̲c̲i̲n̲e̲ n̲g̲ừa̲ C̲O̲V̲I̲D̲-1̲9̲ đầu̲ t̲i̲ên̲ v̲ào̲ c̲u̲ối̲ t̲h̲án̲g̲ 7̲.

D̲ự k̲i̲ến̲ v̲ào̲ n̲g̲ày̲ 2̲2̲/2̲, n̲h̲à l̲ãn̲h̲ đạo̲ A̲n̲h̲ s̲ẽ c̲ôn̲g̲ b̲ố l̲ộ t̲r̲ìn̲h̲ n̲ới̲ l̲ỏn̲g̲ l̲ện̲h̲ p̲h̲o̲n̲g̲ t̲ỏa̲ t̲ại̲ v̲ùn̲g̲ E̲n̲g̲l̲a̲n̲d̲, s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ đạt̲ m̲ục̲ t̲i̲êu̲ t̲i̲êm̲ p̲h̲òn̲g̲ c̲h̲o̲ 1̲5̲ t̲r̲i̲ệu̲ n̲g̲ười̲ A̲n̲h̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲óm̲ c̲ó n̲g̲u̲y̲ c̲ơ c̲a̲o̲ v̲ào̲ g̲i̲ữa̲ t̲h̲án̲g̲ 2̲. C̲h̲ín̲h̲ p̲h̲ủ A̲n̲h̲ n̲êu̲ r̲õ m̲ục̲ t̲i̲êu̲ h̲i̲ện̲ g̲i̲ờ l̲à đến̲ n̲g̲ày̲ 1̲5̲/4̲, s̲ẽ t̲i̲êm̲ p̲h̲òn̲g̲ m̲ũi̲ đầu̲ c̲h̲o̲ t̲o̲àn̲ b̲ộ n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ t̲r̲ên̲ 5̲0̲ t̲u̲ổi̲. N̲ếu̲ t̲o̲àn̲ b̲ộ n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ t̲r̲ưởn̲g̲ t̲h̲àn̲h̲ được̲ t̲i̲êm̲ p̲h̲òn̲g̲ m̲ũi̲ m̲ột̲ v̲ào̲ c̲u̲ối̲ t̲h̲án̲g̲ 7̲, c̲o̲n̲ s̲ố n̲ày̲ s̲ẽ v̲ượt̲ x̲a̲ m̲ục̲ t̲i̲êu̲ t̲r̲ước̲ đó m̲à c̲h̲ín̲h̲ p̲h̲ủ đề r̲a̲ l̲à v̲ào̲ m̲ùa̲ T̲h̲u̲ n̲ăm̲ n̲a̲y̲.

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ A̲n̲h̲ t̲r̲ở t̲h̲àn̲h̲ q̲u̲ốc̲ g̲i̲a̲ c̲ó s̲ố c̲a̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ d̲o̲ C̲O̲V̲I̲D̲-1̲9̲ c̲a̲o̲ t̲h̲ứ 5̲ t̲h̲ế g̲i̲ới̲, c̲h̲ín̲h̲ q̲u̲y̲ền̲ c̲ủa̲ T̲h̲ủ t̲ướn̲g̲ J̲o̲h̲n̲s̲o̲n̲ đã n̲h̲a̲n̲h̲ c̲h̲ân̲ h̲ơn̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲ước̲ p̲h̲ươn̲g̲ T̲ây̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲i̲ệc̲ đảm̲ b̲ảo̲ n̲g̲u̲ồn̲ c̲u̲n̲g̲ v̲a̲c̲c̲i̲n̲e̲. T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, T̲h̲ủ t̲ướn̲g̲ A̲n̲h̲ c̲ũn̲g̲ t̲h̲ận̲ t̲r̲ọn̲g̲ c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲ c̲ần̲ t̲r̲án̲h̲ c̲ảm̲ g̲i̲ác̲ t̲ự m̲ãn̲ v̲à c̲h̲ín̲h̲ q̲u̲y̲ền̲ s̲ẽ d̲ỡ b̲ỏ d̲ần̲ l̲ện̲h̲ p̲h̲o̲n̲g̲ t̲ỏa̲ t̲ại̲ E̲n̲g̲l̲a̲n̲d̲.

C̲h̲o̲ đến̲ n̲a̲y̲, A̲n̲h̲ đã t̲i̲êm̲ p̲h̲òn̲g̲ được̲ c̲h̲o̲ 1̲7̲,2̲ t̲r̲i̲ệu̲ n̲g̲ười̲, c̲h̲i̲ếm̲ h̲ơn̲ 2̲5̲% t̲r̲o̲n̲g̲ t̲ổn̲g̲ d̲ân̲ s̲ố 6̲7̲ t̲r̲i̲ệu̲ n̲g̲ười̲, c̲h̲ỉ x̲ếp̲ s̲a̲u̲ I̲s̲r̲a̲e̲l̲ v̲à C̲ác̲ t̲i̲ểu̲ v̲ươn̲g̲ q̲u̲ốc̲ A̲r̲a̲b̲ t̲h̲ốn̲g̲ n̲h̲ất̲ (U̲A̲E̲) v̲ề t̲ỷ l̲ệ t̲i̲êm̲ p̲h̲òn̲g̲.

A̲i̲ C̲ập̲ c̲h̲u̲ẩn̲ b̲ị t̲i̲êm̲ v̲a̲c̲c̲i̲n̲e̲ n̲g̲ừa̲ C̲O̲V̲I̲D̲-1̲9̲ c̲h̲o̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲

N̲h̲ân̲ v̲i̲ên̲ y̲ t̲ế đi̲ều̲ t̲r̲ị c̲h̲o̲ b̲ện̲h̲ n̲h̲ân̲ m̲ắc̲ C̲O̲V̲I̲D̲-1̲9̲ t̲ại̲ m̲ột̲ b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ ở C̲a̲i̲r̲o̲, A̲i̲ C̲ập̲ n̲g̲ày̲ 2̲5̲/4̲/2̲0̲2̲0̲. Ản̲h̲: A̲F̲P̲/T̲T̲X̲V̲N̲

B̲ộ t̲r̲ưởn̲g̲ Y̲ t̲ế A̲i̲ C̲ập̲ H̲a̲l̲a̲ Z̲a̲y̲e̲d̲ n̲g̲ày̲ 2̲1̲/2̲ t̲u̲y̲ên̲ b̲ố r̲ằn̲g̲ c̲ác̲ c̲ôn̲g̲ d̲ân̲ n̲ước̲ n̲ày̲ s̲ẽ c̲ó t̲h̲ể b̲ắt̲ đầu̲ đăn̲g̲ k̲ý t̲i̲êm̲ v̲a̲c̲c̲i̲n̲e̲ C̲O̲V̲I̲D̲-1̲9̲ t̲ừ t̲u̲ần̲ t̲ới̲. Đây̲ được̲ x̲e̲m̲ l̲à b̲ước̲ đi̲ t̲i̲ếp̲ t̲h̲e̲o̲ t̲r̲o̲n̲g̲ k̲h̲u̲ôn̲ k̲h̲ổ c̲h̲i̲ến̲ d̲ịc̲h̲ t̲i̲êm̲ v̲a̲c̲c̲i̲n̲e̲ n̲g̲ừa̲ C̲O̲V̲I̲D̲-1̲9̲ c̲ủa̲ q̲u̲ốc̲ g̲i̲a̲ B̲ắc̲ P̲h̲i̲ n̲ày̲.

P̲h̲át̲ b̲i̲ểu̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲u̲ộc̲ h̲ọp̲ b̲áo̲ d̲i̲ễn̲ r̲a̲ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲, b̲à Z̲a̲y̲e̲d̲ k̲h̲ẳn̲g̲ địn̲h̲, t̲h̲e̲o̲ k̲ế h̲o̲ạc̲h̲ t̲i̲êm̲ c̲h̲ủn̲g̲ n̲g̲ừa̲ C̲O̲V̲I̲D̲-1̲9̲ đã được̲ c̲ôn̲g̲ b̲ố t̲r̲ước̲ đó c̲ủa̲ c̲h̲ín̲h̲ p̲h̲ủ, v̲i̲ệc̲ t̲i̲êm̲ v̲a̲c̲c̲i̲n̲e̲ s̲ẽ được̲ ưu̲ t̲i̲ên̲ c̲h̲o̲ n̲g̲ười̲ c̲a̲o̲ t̲u̲ổi̲ v̲à n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ m̲ắc̲ c̲ác̲ b̲ện̲h̲ m̲ãn̲ t̲ín̲h̲. B̲ộ Y̲ t̲ế A̲i̲ C̲ập̲ đã l̲ập̲ m̲ột̲ t̲r̲a̲n̲g̲ w̲e̲b̲ t̲ừ đầu̲ n̲ăm̲ n̲a̲y̲ để n̲g̲ười̲ d̲ân̲ đăn̲g̲ k̲ý t̲r̲ước̲ v̲i̲ệc̲ t̲i̲êm̲ v̲a̲c̲c̲i̲n̲e̲ n̲g̲ừa̲ C̲O̲V̲I̲D̲-1̲9̲. N̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ đăn̲g̲ k̲ý t̲r̲ên̲ t̲r̲a̲n̲g̲ w̲e̲b̲ n̲ày̲ s̲ẽ n̲h̲ận̲ được̲ t̲i̲n̲ n̲h̲ắn̲ t̲h̲ôn̲g̲ b̲áo̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ v̲à địa̲ đi̲ểm̲ n̲h̲ận̲ v̲a̲c̲c̲i̲n̲e̲. T̲r̲ước̲ đó, A̲i̲ C̲ập̲ đã b̲ắt̲ đầu̲ c̲h̲i̲ến̲ d̲ịc̲h̲ t̲i̲êm̲ v̲a̲c̲c̲i̲n̲e̲ n̲g̲ừa̲ C̲O̲V̲I̲D̲-1̲9̲ v̲ào̲ c̲u̲ối̲ t̲h̲án̲g̲ 1̲ v̲ừa̲ q̲u̲a̲ v̲ới̲ v̲i̲ệc̲ ưu̲ t̲i̲ên̲ c̲h̲o̲ c̲ác̲ n̲h̲ân̲ v̲i̲ên̲ y̲ t̲ế t̲ại̲ n̲h̲ữn̲g̲ b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ c̲h̲ăm̲ s̲óc̲ v̲à đi̲ều̲ t̲r̲ị b̲ện̲h̲ n̲h̲ân̲ C̲O̲V̲I̲D̲-1̲9̲ b̲ằn̲g̲ c̲ác̲h̲ s̲ử d̲ụn̲g̲ v̲a̲c̲c̲i̲n̲e̲ S̲i̲n̲o̲p̲h̲a̲r̲m̲ c̲ủa̲ T̲r̲u̲n̲g̲ Q̲u̲ốc̲.

N̲g̲o̲ài̲ r̲a̲, c̲ũn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ b̲u̲ổi̲ h̲ọp̲ b̲áo̲ t̲r̲ên̲, B̲ộ t̲r̲ưởn̲g̲ Z̲a̲y̲e̲d̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ t̲h̲êm̲ A̲i̲ C̲ập̲ s̲ẽ n̲h̲ận̲ được̲ m̲ột̲ l̲ô h̲àn̲g̲ l̲ớn̲ v̲a̲c̲c̲i̲n̲e̲ S̲i̲n̲o̲p̲h̲a̲r̲m̲ c̲ủa̲ T̲r̲u̲n̲g̲ Q̲u̲ốc̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲òn̲g̲ v̲ài̲ g̲i̲ờ t̲ới̲ t̲ừ B̲ắc̲ K̲i̲n̲h̲. B̲à Z̲a̲y̲e̲d̲ c̲ũn̲g̲ t̲h̲ôn̲g̲ b̲áo̲ r̲ằn̲g̲ A̲i̲ C̲ập̲ c̲ũn̲g̲ s̲ẽ n̲h̲ận̲ được̲ t̲ổn̲g̲ c̲ộn̲g̲ 8̲,6̲ t̲r̲i̲ệu̲ l̲i̲ều̲ v̲a̲c̲c̲i̲n̲e̲ d̲o̲ h̲ãn̲g̲ d̲ược̲ p̲h̲ẩm̲ A̲s̲t̲r̲a̲Z̲e̲n̲e̲c̲a̲ c̲ủa̲ A̲n̲h̲-T̲h̲ụy̲ Đi̲ển̲ p̲h̲át̲ t̲r̲i̲ển̲ v̲ào̲ c̲u̲ối̲ t̲h̲án̲g̲ n̲ày̲.

T̲r̲ước̲ đó h̲ồi̲ t̲h̲án̲g̲ 1̲2̲/2̲0̲2̲0̲, A̲i̲ C̲ập̲ đã n̲h̲ận̲ được̲ l̲ô v̲a̲c̲c̲i̲n̲e̲ đầu̲ t̲i̲ên̲ g̲ồm̲ 5̲0̲.0̲0̲0̲ l̲i̲ều̲ v̲a̲c̲c̲i̲n̲e̲ S̲i̲n̲o̲p̲h̲a̲r̲m̲ c̲ủa̲ T̲r̲u̲n̲g̲ Q̲u̲ốc̲ t̲ừ C̲ác̲ t̲i̲ểu̲ v̲ươn̲g̲ q̲u̲ốc̲ A̲r̲a̲b̲ t̲h̲ốn̲g̲ n̲h̲ất̲ (U̲A̲E̲). B̲ắc̲ K̲i̲n̲h̲ đã c̲a̲m̲ k̲ết̲ s̲ẽ s̲ớm̲ c̲u̲n̲g̲ c̲ấp̲ c̲h̲o̲ C̲a̲i̲r̲o̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 3̲0̲0̲.0̲0̲0̲ l̲i̲ều̲ v̲a̲c̲c̲i̲n̲e̲ S̲i̲n̲o̲p̲h̲a̲r̲m̲. T̲r̲o̲n̲g̲ t̲h̲án̲g̲ 1̲, A̲i̲ C̲ập̲ c̲ũn̲g̲ đã n̲h̲ận̲ được̲ l̲ô v̲a̲c̲c̲i̲n̲e̲ đầu̲ t̲i̲ên̲ c̲ủa̲ A̲s̲t̲r̲a̲Z̲e̲n̲e̲c̲a̲ t̲ừ L̲i̲ên̲ m̲i̲n̲h̲ t̲o̲àn̲ c̲ầu̲ v̲ề v̲a̲c̲c̲i̲n̲e̲ v̲à t̲i̲êm̲ c̲h̲ủn̲g̲ (G̲A̲V̲I̲).

T̲h̲e̲o̲ b̲à Z̲a̲y̲e̲d̲, A̲i̲ C̲ập̲ s̲ẽ n̲h̲ận̲ được̲ t̲ổn̲g̲ c̲ộn̲g̲ 4̲0̲ t̲r̲i̲ệu̲ l̲i̲ều̲ v̲a̲c̲c̲i̲n̲e̲ t̲ừ G̲A̲V̲I̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲ả n̲ăm̲ 2̲0̲2̲1̲. B̲à Z̲a̲y̲e̲d̲ c̲ũn̲g̲ t̲h̲ôn̲g̲ b̲áo̲ t̲r̲o̲n̲g̲ b̲u̲ổi̲ h̲ọp̲ b̲áo̲ r̲ằn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó t̲ác̲ d̲ụn̲g̲ p̲h̲ụ b̲ất̲ n̲g̲ờ n̲ào̲ được̲ g̲h̲i̲ n̲h̲ận̲ c̲h̲o̲ đến̲ n̲a̲y̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ n̲h̲ữn̲g̲ m̲ũi̲ v̲a̲c̲c̲i̲n̲e̲ đầu̲ t̲i̲ên̲ được̲ t̲i̲êm̲ c̲h̲o̲ c̲ác̲ b̲ác̲ s̲ĩ v̲à n̲h̲ân̲ v̲i̲ên̲ y̲ t̲ế. B̲à n̲ói̲ t̲h̲êm̲ r̲ằn̲g̲ m̲ột̲ s̲ố n̲h̲ân̲ v̲i̲ên̲ y̲ t̲ế đa̲n̲g̲ t̲i̲ếp̲ n̲h̲ận̲ m̲ũi̲ t̲h̲ứ h̲a̲i̲. B̲à Z̲a̲y̲e̲d̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ b̲ộ n̲ày̲ đã l̲ập̲ c̲ác̲ địa̲ đi̲ểm̲ t̲ại̲ t̲ất̲ c̲ả 2̲7̲ t̲ỉn̲h̲, t̲h̲àn̲h̲ t̲r̲ên̲ c̲ả n̲ước̲ để c̲ôn̲g̲ d̲ân̲ đến̲ t̲i̲êm̲ v̲a̲c̲c̲i̲n̲e̲, đồn̲g̲ t̲h̲ời̲ n̲h̲ấn̲ m̲ạn̲h̲ r̲ằn̲g̲ b̲ộ s̲ẽ t̲h̲e̲o̲ d̲õi̲ t̲ìn̲h̲ t̲r̲ạn̲g̲ s̲ức̲ k̲h̲ỏe̲ c̲ủa̲ c̲ác̲ c̲ôn̲g̲ d̲ân̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ t̲i̲êm̲ v̲a̲c̲c̲i̲n̲e̲.