Trang chủ Tags đánh đập học sinh

Tag: đánh đập học sinh

P̲h̲ẫn̲ n̲ộ 2 n̲h̲óm̲ n̲g̲ười̲ yang hồ v̲ào̲ t̲ận̲ t̲r̲ườn̲g̲ b̲ắt̲...

C̲h̲i̲ều̲ 2̲2̲/2̲, h̲a̲i̲ n̲h̲óm̲ n̲g̲ười̲ m̲.a̲.n̲.g̲ d̲.a̲.o̲ đến̲ T̲r̲ườn̲g̲ T̲H̲P̲T̲ Đốc̲ B̲i̲n̲h̲ K̲i̲ều̲ v̲à T̲r̲ườn̲g̲ T̲H̲P̲T̲ T̲h̲áp̲ M̲ười̲ (Đồn̲g̲ T̲h̲áp̲) b̲ắt̲ 3̲ h̲ọc̲ s̲i̲n̲h̲,...

TIN ĐỀ XUẤT

TIN HOT