Trang chủ HÓNG HỚT Thật kỳ lạ chưa có doanh nghiệp nhà Nước nào có lời...

Thật kỳ lạ chưa có doanh nghiệp nhà Nước nào có lời toàn bάσ lỗ nɦưиg tại sao vẫn hoạt ᵭộng?

237

ᴄʜᴜʏêɴ ɢɪᴀ ᴋɪɴʜ ᴛế ᴘʜạᴍ ᴄʜɪ ʟᴀɴ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ, ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ɴʜà ɴướᴄ ɢầɴ ɴʜư ᴋʜôɴɢ ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ đếɴ ᴠấɴ đề ɾυ̉ɪ ɾσ, ʙởɪ ʜọ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴛʜᴇᴏ ᴛư ᴅᴜʏ ʟờɪ ᴛʜì ăɴ, ʟỗ ᴛʜì ɴʜà ɴướᴄ ᴄʜịᴜ.

ᴛạɪ ʜộɪ ᴛʜảᴏ: “Đổɪ ᴍớɪ ᴄơ ᴄʜế ɢɪáᴍ ᵴáᴛ ᴄủᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đạɪ ᴅɪệɴ ᴄʜủ sở ʜữᴜ ᴛʀᴏɴɢ ᴛɪếɴ ᴛʀìɴʜ ᴄơ ᴄấᴜ ʟạɪ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ɴʜà ɴướᴄ” ᴅᴏ ᴠɪệɴ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ǫᴜảɴ ʟý ᴋɪɴʜ ᴛế ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ (ᴄɪᴇᴍ) ᴛổ ᴄʜứᴄ, ôɴɢ ɴɢᴜʏễɴ Đìɴʜ ᴄᴜɴɢ, ᴠɪệɴ ᴛʀưởɴɢ ᴄɪᴇᴍ, ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ɴɢʜị địɴʜ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ, ɴʜɪệᴍ ᴠụ, ǫᴜʏềɴ ʜạɴ ᴄủᴀ Ủʏ ʙᴀɴ ǫᴜảɴ ʟý ᴠốɴ ɴʜà ɴướᴄ ᴛạɪ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ʜɪệɴ đᴀɴɢ đượᴄ ᴄáᴄ đơɴ ᴠị ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ sᴏạɴ ᴛʜảᴏ.

ᴄʜᴜʏêɴ ɢɪᴀ ᴋɪɴʜ ᴛế ᴘʜạᴍ ᴄʜɪ ʟᴀɴ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ɴʜà ɴướᴄ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴅư ᴅᴜʏ “ʟờɪ ăɴ, ʟỗ đã ᴄó ɴʜà ɴướᴄ ᴄʜịᴜ”

ᴛʜᴇᴏ ôɴɢ ᴄᴜɴɢ, “sɪêᴜ” ủʏ ʙᴀɴ ǫᴜảɴ ᴛʀêɴ 𝟻 ᴛʀɪệᴜ ᴛỉ đồɴɢ ᴠốɴ ɴʜà ɴướᴄ ᴛạɪ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ đượᴄ ᴛʜàɴʜ ʟậᴘ ᴛừ ᴛʜáɴɢ 𝟸-𝟸𝟶𝟷𝟾 ɴʜưɴɢ đếɴ ɴᴀʏ ᴄʜưᴀ đɪ ᴠàᴏ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴋʜɪếɴ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ʙăɴ ᴋʜᴏăɴ. Đồɴɢ ᴛʜờɪ, ɴʜɪềᴜ ý ᴋɪếɴ ᴄũɴɢ ʙàʏ ᴛỏ ɴɢạɪ ᴠề ᴠɪệᴄ ʟàᴍ ᴛʜể ɴàᴏ để Ủʏ ʙᴀɴ ǫᴜảɴ ʟý ᴠốɴ ɴʜà ɴướᴄ ᴛạɪ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ʜᴏạᴛ độɴɢ ʜɪệᴜ ǫᴜả, ᴛʀᴏɴɢ đɪềᴜ ᴋɪệɴ số ᴠốɴ ʟớɴ ɴʜư ᴠậʏ.

ᴠɪệɴ ᴛʀưởɴɢ ᴠɪệɴ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ǫᴜảɴ ʟý ᴋɪɴʜ ᴛế ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴄầɴ ᴘʜảɪ ᴛʜᴀʏ đổɪ ᴄáᴄʜ ᴛʜứᴄ, ᴄơ ᴄʜế ɢɪáᴍ ᵴáᴛ ᴋʜɪ Ủʏ ʙᴀɴ ǫᴜảɴ ʟý ᴠốɴ ɴʜà ɴướᴄ ᴛạɪ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ đɪ ᴠàᴏ ʜᴏạᴛ độɴɢ. Ủʏ ʙᴀɴ ɴàʏ ʟà đạɪ ᴅɪệɴ ᴄʜủ sở ʜữᴜ ᴛạɪ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ɴʜà ɴướᴄ.

Ôɴɢ ᴄᴜɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴍộᴛ số ʙộ, ɴɢàɴʜ ɴóɪ ᴄó ɴʜɪềᴜ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ɢɪáᴍ ᵴáᴛ ʀồɪ, ɴʜưɴɢ đâʏ ʟà ᴛư ᴅᴜʏ áᴘ đặᴛ, ʙởɪ ᴄáᴄ ʙộ ɢɪáᴍ sáᴛ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ ᴄʜế ᴄôɴɢ ᴄʜứᴄ, ᴠɪêɴ ᴄʜứᴄ, ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ᴄầɴ áᴘ ᴅụɴɢ ǫᴜʏ ᴛắᴄ, ᴄáᴄʜ ᴛʜứᴄ ᴋʜáᴄ để ʟựᴀ ᴄʜọɴ.

“ᴄáᴄ ʙộ ʟà ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ǫᴜảɴ ʟý ɴʜà ɴướᴄ, ɴʜưɴɢ Ủʏ ʙᴀɴ ǫᴜảɴ ʟý ᴠốɴ ɴʜà ɴướᴄ ᴛạɪ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ᴋʜôɴɢ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ǫᴜảɴ ʟý ɴʜà ɴướᴄ, ᴍà ᴄʜỉ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ǫᴜảɴ ʟý ɴʜà đầᴜ ᴛư”– ôɴɢ ɴɢᴜʏễɴ Đìɴʜ ᴄᴜɴɢ ɴóɪ.

Đồɴɢ ǫᴜᴀɴ đɪểᴍ ᴠề ᴠấɴ đề ɴàʏ, ᴄʜᴜʏêɴ ɢɪᴀ ᴋɪɴʜ ᴛế ᴘʜạᴍ ᴄʜɪ ʟᴀɴ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴄầɴ “ᴛʀᴀᴏ ǫᴜʏềɴ” ᴄʜᴏ Ủʏ ʙᴀɴ ǫᴜảɴ ʟý ᴠốɴ ɴʜà ɴướᴄ ᴛạɪ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ɢɪáᴍ sáᴛ ᴄáᴄ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ɴʜà ɴướᴄ. ʙêɴ ᴄạɴʜ đó ʟà ᴛʜᴜ ʜẹᴘ ᴄáᴄ đầᴜ ᴍốɪ ɢɪáᴍ sáᴛ ʙởɪ ʜɪệɴ ɴᴀʏ ǫᴜá ɴʜɪềᴜ ʙộ, ɴɢàɴʜ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴠàᴏ ᴠɪệᴄ ɢɪáᴍ ᵴáᴛ, ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ʜɪệᴜ ǫᴜả ʟạɪ ᴋʜôɴɢ ᴄᴀᴏ, đɪểɴ ʜìɴʜ ʟà ᴄáᴄ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ɴʜà ɴướᴄ ʟàᴍ ăɴ ᴛʜᴜᴀ ʟỗ, ᴛʜấᴛ ᴛʜᴏáᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ.

ᴍộᴛ ᴛʜựᴄ ᴛế ᴛạɪ ᴄáᴄ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ɴʜà ɴướᴄ ʜɪệɴ ɴᴀʏ đượᴄ ʙà ᴘʜạᴍ ᴄʜɪ ʟᴀɴ ᴄʜỉ ʀᴀ ʟà ǫᴜảɴ ʟý ɾυ̉ɪ ɾσ ᴄʜưᴀ đượᴄ ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ, ᴛʜậᴍ ᴄʜí ʙị “ʙỏ ǫᴜêɴ”. ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đó ᴛʜᴇᴏ ʙà ʟᴀɴ, ở ᴋʜốɪ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ᴛư ɴʜâɴ, ǫᴜảɴ ʟý ɾυ̉ɪ ɾσ ʟà ʏếᴜ ᴛố ᴛɪêɴ ǫᴜʏếᴛ.

“sở ᴅĩ ɴʜư ᴠậʏ ʙởɪ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ɴʜà ɴướᴄ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴛʜᴇᴏ ᴛư ᴅᴜʏ ʟờɪ ᴛʜì ăɴ, ʟỗ ᴛʜì ɴʜà ɴướᴄ ᴄʜịᴜ, ɴêɴ ɾυ̉ɪ ɾσ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʟà ᴠấɴ đề ʟớɴ ᴠớɪ ʜọ”– ʙà ᴘʜạᴍ ᴄʜɪ ʟᴀɴ ɴʜấɴ ᴍạɴʜ.

ᴅẫɴ ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴄủᴀ đᴏàɴ ɢɪáᴍ ᵴáᴛ ᴄủᴀ ǫᴜốᴄ ʜộɪ (𝟸𝟶𝟷𝟾) ᴠề ᴋếᴛ ǫᴜả ɢɪáᴍ ᵴáᴛ ᴠɪệᴄ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄʜíɴʜ sáᴄʜ, ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴠề ǫᴜảɴ ʟý, sử ᴅụɴɢ ᴠốɴ, ᴛàɪ sảɴ ɴʜà ɴướᴄ ᴛạɪ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ᴠà ᴄổ ᴘʜầɴ ʜóᴀ, ɢɪᴀɪ đᴏạɴ 𝟸𝟶𝟷𝟷-𝟸𝟶𝟷𝟼, ôɴɢ ᴘʜạᴍ Đứᴄ ᴄʜᴜɴɢ, ᴛʀưởɴɢ ʙᴀɴ Đổɪ ᴍớɪ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ (ᴄɪᴇᴍ), ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ: “ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛʜᴀɴʜ ᴛʀᴀ, ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, ɢɪáᴍ ᵴáᴛ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đạɪ ᴅɪệɴ ᴄʜủ sở ʜữᴜ, ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ɴộɪ ʙộ ᴄʜưᴀ ʜɪệᴜ ǫᴜả ʟà ᴍộᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴅẫɴ đếɴ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜảɴ ʟý, sử ᴅụɴɢ ᴠốɴ, ᴛàɪ sảɴ ɴʜà ɴướᴄ ᴛạɪ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ”.

ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴄʜưᴀ ʜɪệᴜ ǫᴜả ᴄủᴀ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ɴʜà ɴướᴄ, ᴛỉ sᴜấᴛ ʟợɪ ɴʜᴜậɴ ᴄủᴀ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ɴʜà ɴướᴄ ɢɪảᴍ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀɪ đᴏạɴ 𝟸𝟶𝟷𝟷-𝟸𝟶𝟷𝟼: ᴛỉ số ʟợɪ ɴʜᴜậɴ ʀòɴɢ ᴛʀêɴ ᴠốɴ ᴄʜủ sở ʜữᴜ (ʀᴏᴇ) ɢɪảᴍ 𝟹𝟿%; ᴄʜỉ số ʟợɪ ɴʜᴜậɴ ᴛʀêɴ ᴠốɴ (ʀᴏᴀ) ɢɪảᴍ 𝟹𝟶%.

ᴄũɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀɪ đᴏạɴ ɴàʏ, ᴛỉ ᴛʀọɴɢ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ɴʜà ɴướᴄ ᴛʜᴜᴀ ʟỗ ᴋʜôɴɢ ɢɪảᴍ. ʙáᴏ ᴄáᴏ ʜợᴘ ɴʜấᴛ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟼 ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ, ᴄó 𝟸𝟹/𝟿𝟷 ᴛậᴘ đᴏàɴ, ᴛổɴɢ ᴄôɴɢ ᴛʏ, ɴʜóᴍ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴍẹ – ᴄᴏɴ ʟỗ ʟũʏ ᴋế ᴛʀêɴ 𝟷𝟽.𝟶𝟶𝟶 ᴛỉ đồɴɢ.

Đầᴜ ᴛư ɴɢᴏàɪ ɴɢàɴʜ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴛậᴘ đᴏàɴ, ᴛổɴɢ ᴄôɴɢ ᴛʏ ʟêɴ đếɴ ʜàɴɢ ᴄʜụᴄ ɴɢàɴ ᴛỉ đồɴɢ ɴʜưɴɢ đếɴ ɴᴀʏ ᴄʜưᴀ ᴛʜᴜ ʜồɪ đượᴄ ᴠà ɢɪá ᴛʀị ᴛʜựᴄ ᴛế ᴄủᴀ ɴʜɪềᴜ ᴅự áɴ đᴀɴɢ ở ᴍứᴄ ᴅướɪ ɢɪá ᴛʀị đã đầᴜ ᴛư. ᴄáᴄ ʙộ, ɴɢàɴʜ đã ᴄó ɴʜɪềᴜ ɴỗ ʟựᴄ để x.ử ʟý ᴄáᴄ ᴅự áɴ ᴛʜᴜᴀ ʟỗ, ᴋéᴍ ʜɪệᴜ ǫᴜả ɴʜưɴɢ ᴘʜụᴄ ʜồɪ ᴄʜậᴍ.

ᴛʜᴇᴏ ôɴɢ ᴄʜᴜɴɢ, ᴄó ɴʜɪềᴜ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴅẫɴ đếɴ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ɴàʏ, ɴʜưɴɢ ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó ʟý ᴅᴏ ʟà ᴘʜạᴍ ᴠɪ ɢɪáᴍ sáᴛ ᴄủᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đạɪ ᴅɪệɴ ᴠốɴ ᴄʜủ sở ʜữᴜ ᴄʜưᴀ ʀõ. ᴄʜưᴀ ᴋể, ᴍộᴛ số ʙộ, ᴜʙɴᴅ ᴄấᴘ ᴛỉɴʜ ʟà ᴄơ ǫᴜᴀɴ đạɪ ᴅɪệɴ ᴠốɴ ᴄʜủ sở ʜữᴜ ᴛʀᴏɴɢ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ, ǫᴜảɴ ʟý ʜàɴɢ ᴛʀăᴍ ɴɢàɴ ᴛỉ đồɴɢ ɴʜưɴɢ ᴄʜưᴀ ᴄó ᴄơ ᴄʜế đáɴʜ ɢɪá ᴠà ᴄôɴɢ ʙố ᴄôɴɢ ᴋʜᴀɪ ʜɪệᴜ ǫᴜả, ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ǫᴜảɴ ʟý ᴄủᴀ ᴄʜíɴʜ ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đạɪ ᴅɪệɴ ɴàʏ.

ᴛʀướᴄ đó, ɴɢàʏ 𝟹-𝟸, ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ đã ʙᴀɴ ʜàɴʜ ɴɢʜị ǫᴜʏếᴛ ᴛʜàɴʜ ʟậᴘ Ủʏ ʙᴀɴ ǫᴜảɴ ʟý ᴠốɴ ɴʜà ɴướᴄ ᴛạɪ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ. Ủʏ ʙᴀɴ ʟà ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴛʜᴜộᴄ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ, ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đạɪ ᴅɪệɴ ᴄʜủ sở ʜữᴜ đốɪ ᴠớɪ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ᴅᴏ ɴʜà ɴướᴄ ɴắᴍ ɢɪữ 𝟷𝟶𝟶% ᴠốɴ đɪềᴜ ʟệ ᴠà ᴘʜầɴ ᴠốɴ ɴʜà ɴướᴄ đầᴜ ᴛư ᴛạɪ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄổ ᴘʜầɴ, ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ʜữᴜ ʜạɴ ʜᴀɪ ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ ᴛʀở ʟêɴ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ. Ủʏ ʙᴀɴ ᴄó ᴛư ᴄáᴄʜ ᴘʜáᴘ ɴʜâɴ, ᴄᴏɴ ᴅấᴜ ʜìɴʜ ǫᴜốᴄ ʜᴜʏ ᴠà ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ᴍở ᴛạɪ ᴋʜᴏ ʙạᴄ ɴʜà ɴướᴄ.

Ủʏ ʙᴀɴ ǫᴜảɴ ʟý ᴠốɴ ɴʜà ɴướᴄ ᴛạɪ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ đượᴄ ɴʜɪềᴜ ᴠí ɴʜư “sɪêᴜ” ủʏ ʙᴀɴ ᴋʜɪ ǫᴜảɴ ʟý ᴋʜốɪ ʟượɴɢ ᴠốɴ ʟêɴ đếɴ 𝟻 ᴛʀɪệᴜ ᴛỉ đồɴɢ ᴄủᴀ ɴʜɪềᴜ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ɴʜà ɴướᴄ.